Credit de nevoi personale 100% online fara sa te deplasezi la banca? Aplica si ai aprobarea instant

Credit pentru investitii in RON oferit de CEC Bank

Credit investii - reabilitare terminca

comparatie
 •  
 •  
 •  
 
Informatii generale
Public tinta Persoane juridice
Tip credit Investitii
Moneda RON
Suma minima -
Suma maxima max. 90% din valoarea totala a cheltuielilor prevazuta in devizul general dar nu mai mult decat echivalentul in lei inclusiv TVA, a 1.850 EUR/camera de locuit
Perioada minima -
Perioada maxima 60 luni
Perioada de gratie -
Descriere Credit de investiii destinat asociatiilor de proprietari in scopul reabilitarilor termice.
Facilitati
 • Nu se percepe comision de analiza, comision de gestiune, comision de rambursare anticipata, comision de neutilizare
 • Creditele beneficiaza de garantie guvernamentala in proportie de 100%, prin intermediul FNGCIMM
 • Dobanda este subventionata integral de stat prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
 • Solutionarea rapida a Cererii de credit
 • Banca ofera consultanta gratuita in ceea ce priveste pregatirea documentatiei de accesare a creditului
Modalitati de plata
 • rate lunare egale si consecutive
Modalitati de acordare -
Costuri
Dobanzi
 • Variabila = 8,11 % (ROBOR 3M + 1.9%)
Comisioane
 • Alte comisioane = 0,75 % (se aplica anual, la sold). Comisionul se va plati de catre Banca, iar ulterior acesta va fi recuperat de la beneficiarul garantiei guvernamentale.
Asigurari Asigurator recomandat
Asigurare de viata -
Asigurare bun (imobil / auto) -
Asigurator -
Conditii de acordare
Venit net lunar minim imprumutat -
Venit lunar minim familie -
Varsta minima -
Varsta maxima -
Vechime la locul actual de munca -
Vechime totala in munca -
Vechime angajator -
Alte conditii
 • Conditii de eligibilitate pentru AP privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare:
 • cladirile de locuit reabilitate prin credit sunt construite si receptionate pana la sfarsitul anului 2000;
 • cladirile sa nu figureze pe lista cladirilor cu grad seismic ridicat (bulina rosie);
 • decizia de reabilitare termica a blocului de locuinte si de contractare a unui imprumut bancar se ia de catre adunarea generala a proprietarilor, legal constituita, care hotaraste cu votul a minimum 90% din membrii acesteia;
 • asociatiile de proprietari nu inregistreaza mai mult de 2 rate scadente si neachitate la plata facturilor la utilitati, in ultimele 3 luni calendaristice anterioare evaluarii conditiilor de acordare a creditului de catre Banca
Garantii
 • Garantie guvernamentala prin FNGCIMM, reprezentand 100% din valoarea creditului acordat
Aport propriu min. 10% din valoarea totala a cheltuielilor prevazuta in devizul general
Cetateni straini nu
Venituri
Salarii -
Pensii -
PFA -
Chirii -
Dividende -
Comisioane din vanzari -
Drepturi de autor -
Venituri din strainatate -
Alte venituri -
Documente necesare
Documente standard
 • Cerere de credit
 • Statutul asociatiei de proprietari si acordul de asociere
 • Hotararea adunarii generale prin care a fost numit presedintele Asociatiei de Proprietari;
 • Act de identitate al presedintelui asociatiei de proprietari, in calitatea sa de reprezentant al asociatiei de proprietari;
 • Procesul verbal al adunarii constitutive;
 • Certificatul de inregistrare fiscala al Asociatiei de Proprietari in copie certificata;
 • Bugetul de venituri si cheltuieli
 • Cartea imobilului
 • Dovada achitarii la zi a utilitatilor
Alte documente
 • Certificat eliberat de Grefa Instantei Judecatoriei unde este inregistrata Asociatia de Proprietari din care sa reiasa ca aceasta nu este dizolvata)
 • Hotararea adunarii generale a asociatiei de proprietari privind reabilitarea termica a blocului de locuinte si contractarea creditului bancar pentru realizarea lucrarilor de reabilitare termica, semnate si stampilate
 • Hotararea consiliului local de participare la finantare, dupa caz,
 • Tabelul nominal al proprietarilor, semnat si stampilat in copie certificata
 • Contracte de inchiriere a spatiilor aflate in proprietatea comuna, a spatiilor pentru instalarea de reclame, alte contracte prin care asociatia de proprietari realizeaza venituri;
 • Documente (registre, evidente etc.) stampilate de Asociatia de Proprietari si semnate de reprezentantul legal, din care sa rezulte valoarea fondului de rulment;
 • Lista restantierilor la plata cotei de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, defalcata pe ultimele 3 luni,
 • Dovada constituirii contributiei proprii de minimum 10% din valoarea totala a cheltuielilor prevazuta in devizul general
Recomanda acest credit
Trimite-l prietenilor tai
 
Prin Yahoo! Messenger Prin e-mail
Expeditor Destinatar
Observatii
Observatii
 • La incheierea contractului de credit fiecare membru al asociatiei de proprietari va incheia o conventie de fideiusiune prin care se obliga sa plateasca el insusi obligatia pe care asociatia de proprietari nu o indeplineste la scadenta, proportional cu cota-parte indiviza pe care o detine din proprietatea comuna. Prin exceptie, nu incheie conventie/ conventii de fideiusiune membrul/ membrii asociatiilor de proprietari care finanteaza, din venituri proprii, cota-parte ce ii/ le revine din valoarea de executie a lucrarilor de interventie din devizul general
 • Perioada de tragere: max. 6 luni calendaristice, conform Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta nr. 69/2010 cu modificarile si completarile ulterioare si este determinata de la data stabilita prin contract pentru punerea creditului la dispozitia clientului, pana la angajarea integrala a acestuia
Ultima modificare 01.11.2011
Nota Produsele bancare sunt actualizate de catre banci si sunt verificate in mod regulat de catre personalul nostru specializat. Notificarile pe site se efectueaza doar pentru modificarile aduse caracteristicilor unui credit, nu si pentru verificarile periodice.

Ultimele 5 credite vizualizate

Credit investii - reabilitare terminca

comparatie aplica online
 

Ultima modificare: 01.11.2011

Persoane juridice · Credite pentru investitii · RON

Filtrare credite
Comparatie credite
Informatii utile
Link-uri utile
Bookmark RSS Feed