Credit de nevoi personale 100% online fara sa te deplasezi la banca? Aplica si ai aprobarea instant

Credit linie de credit in RON oferit de CEC Bank

Linie de credit Kogalniceanu

comparatie
 •  
 •  
 •  
 
Informatii generale
Public tinta Persoane juridice
Tip credit Linie de credit
Moneda RON
Suma minima -
Suma maxima 29.000 EUR (echivalent 125 000 RON)
Perioada minima -
Perioada maxima 12 luni (cu posibilitate de prelungire pe noi perioade de max. 12 luni fiecare, fara a depasi durata Programului (2011-2013).)
Perioada de gratie -
Descriere Liniede credit Kogalniceanu destinata finantarii nevoilor curente de capital de lucru.
Facilitati
 • Acordarea de facilitati de subventionare partiala a dobanzilor si, dupa caz, de garantare de catre stat, pentru creditele acordate IMM-urilor
 • Garantii flexibile
 • Solutionare rapida a Cererii de Credit
 • Vizualizarea situatiei financiare se poate realiza utilizand serviciile de internet banking
 • Banca ofera consultanta gratuita in ceea ce priveste pregatirea documentatiei de accesare a creditului
Modalitati de plata
 • posibilitate de rambursare permanenta, pe toata perioada de valabilitate a plafonului de credit aprobat
 • Toate sumele trase si nerambursate devin scadente la data expirarii valabilitatii liniei de credit
Modalitati de acordare -
Costuri
Dobanzi
 • Variabila = 9,38 % (ROBOR 6M + 2.6%)
Comisioane -
Asigurari Asigurator recomandat
Asigurare de viata -
Asigurare bun (imobil / auto) -
Asigurator -
Conditii de acordare
Venit net lunar minim imprumutat -
Venit lunar minim familie -
Varsta minima -
Varsta maxima -
Vechime la locul actual de munca -
Vechime totala in munca -
Vechime angajator -
Alte conditii
 • Solicitantii de credit trebuie sa indeplinesca urmatoarele conditii:
 • nu se afla in dificultate;
 • in cazul in care a fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat impotriva lor, aceasta a fost deja executata, creanta fiind integral recuperata;
 • nu se afla in litigiu;
 • au minimum 2 ani de activitate consecutivi;
 • nu figureaza cu credite restante in baza de date a Centralei Riscurilor Bancare; nu figureaza cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in ultimele 12 luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati;
 • se incadreaza in clasa de risc general de creditare A, B sau C
Garantii
 • scrisoare de garantare emisa de FNGCIMM ce va acoperi max. 80% din valoarea creditului, dar nu mai mult de 100.000 lei;
 • ipoteca mobiliara asupra conturilor curente ale clientului deschise la Banca in orice valuta, in favoarea Statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice prin FNGCIMM, precum si in favoarea Bancii;
 • contract de fideiusiune incheiat cu cel putin unul dintre administratorii/actionari/asociatii beneficiarului programului, precum si intreprinzatorul persoana fizica ce desfasoara activitati economice in mod independent, autorizata potrivit legii, dupa caz;
 • bilet la ordin, in alb, stipulat "fara protest" emis de societate in favoarea Bancii si avalizat de aceeasi/aceleasi persoana/e care semneaza contractul de fideiusiune
 • alte garantii din cele acceptate de Banca a caror valoare sa acopere cel putin 40 % din valoarea creditului, astfel incat gradul de acoperire cu garantii a creditului acordat sa fie min. 120 %
Aport propriu -
Cetateni straini nu
Venituri
Salarii -
Pensii -
PFA -
Chirii -
Dividende -
Comisioane din vanzari -
Drepturi de autor -
Venituri din strainatate -
Alte venituri -
Documente necesare
Documente standard
 • Formularul de inscriere in Program semnat si stampilat de catre Beneficiar
 • Notificarea privind acordul de principiu pentru subventionarea dobanzii in cadrul Programului
 • Declaratie pe proprie raspundere - formularul Bancii
 • Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii
 • Calculul pentru intreprinderi partenere sau legate
 • Certificat de atestare fiscala
 • Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor sau a Consiliului de Administratie prin care reprezentantii au fost imputerniciti sa contracteze creditul bancar si AFN in numele societatii
 • Acordul pentru accesarea Centralei Riscurilor Bancare
 • Situatiile financiar-contabile, in conformitate cu prevederile reglementarilor interne
 • Ultima declaratie privind impozitul pe profit
 • Situatia prognozata a fluxului de lichiditati pentru intreaga perioada de creditare
 • Autorizatiile, avizele si acordurile necesare desfasurarii activitatii clientului si realizarii proiectului
 • Acte doveditoare privind dreptul de proprietate asupra garantiilor propuse si valoarea acestora; incheierea de intabulare si extras CF pentru informare aferente garantiilor
 • Declaratie pe propria raspundere daca face sau nu face parte dintr-un grup de firme
 • Lista litigiilor in care clientul are calitate de debitor cu mentionarea cuantumului debitelor
Alte documente
 • Documentele necesare obtinerii garantiei de la FNGCIMM
Recomanda acest credit
Trimite-l prietenilor tai
 
Prin Yahoo! Messenger Prin e-mail
Expeditor Destinatar
Observatii
Observatii
 • La data scadentei linia trebuie sa fie rambursata integral, chiar daca s-a solicitat prelungirea acesteia
 • Valoarea creditului: max. 125.000 lei/ IMM/ an, fara a depasi:
 • - 30% din cifra de afaceri pe ultimele 12 luni analizate, in situatia in care clientul are in derulare si alte facilitati de credit pe termen scurt la CEC Bank sau la alte institutii bancare;
 • - 50 % din cifra de afaceri pe ultimele 12 luni analizate, in situatia in care clientul nu mai are in derulare si alte facilitati de credit pe termen scurt la CEC Bank sau la alte institutii bancare
 • Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate numai pentru: cheltuieli privind aprovizionarea, productia, desfacerea; cheltuieli privind executarea de lucrari si/sau prestarea de servicii; cheltuieli privind constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor; alte tipuri de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii curente; cheltuieli cu salariile si alte cheltuieli asimilate; plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat; alte costuri de operare
Ultima modificare 01.11.2011
Nota Produsele bancare sunt actualizate de catre banci si sunt verificate in mod regulat de catre personalul nostru specializat. Notificarile pe site se efectueaza doar pentru modificarile aduse caracteristicilor unui credit, nu si pentru verificarile periodice.

Ultimele 5 credite vizualizate

Linie de credit Kogalniceanu

comparatie aplica online
 

Ultima modificare: 01.11.2011

Persoane juridice · Credite linii de credit · RON

Filtrare credite
Comparatie credite
Informatii utile
Link-uri utile
Bookmark RSS Feed